skötsel, projektering och etablering samt vård av parker och markanläggningar

Kontakt

Vi har huvudkontor i Boden och filialer i Luleå och Piteå. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

HUVUDKONTOR
Kanslihusvägen 8
961 43 Boden

FILIAL LULEÅ
Depåvägen 3
973 43 Luleå

FILIAL PITEÅ
Rågrindsvägen 58
943 32 Öjebyn

TELEFON
0921 - 540 75

E-POST
info@parkkompaniet.se

Hitta till oss