skötsel, projektering och etablering samt vård av parker och markanläggningar

Ledningen

Lars Karlsson
VD
lars.karlsson@parkkompaniet.se
0921 - 29 50 01

 

Torbjörn Egmalm
Styrelseordförande
torbjorn.egmalm@parkkompaniet.se
0921 - 29 50 02

Mikael Hedström
Platschef Boden
mikael.hedstrom@parkkompaniet.se
0921 - 29 50 03

Catrine Lundström Collin
Anläggningsarbeten
catrine.collin@parkkompaniet.se
0921 - 29 50 04

Marie Rosengren
Platschef Piteå
marie.rosengren@parkkompaniet.se
0921 - 540 75

Företaget

Lars, som har varit verksam i branschen sedan början av 90-talet, var med och grundade företaget 1995 och har drivit verksamheten under namnet ParkKompaniet AB sedan år 2000.

Verksamheten omfattar skötsel av fastigheters utomhusmiljö som t ex gräsklippning och snöskottning. Vi utför även trädgårdsanläggningsarbeten som trädplantering och anläggning av gräsmattor.

Företaget har fasta driftsställen i Boden, Luleå och Piteå men utför även uppdrag i övriga länet. Personalstyrkan varierar under året och mellan säsongerna och har de senaste åren uppgått till ca tio årsarbetskrafter.