skötsel, projektering och etablering samt vård av parker och markanläggningar

Företagskunder

Ett urval av de tjänster som vi kan erbjuda:

  Vinterskötsel

 • Maskinell snöröjning
 • Manuell snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Takskottning

 • Sommarskötsel

 • Skötsel av gräsytor, t ex gräsklippning, gödsling
 • Skötsel av planteringar
 • Trädvård och trädfällning
 • Häckklippning och beskärning av buskar

 • Anläggningsarbeten

 • Anläggning av gräsmattor
 • Anläggning av blom- och buskplanteringar
 • Trädplanteringar
 • Plattläggningar


Kontakta oss för mer information om vad vi kan stå till tjänst med!

Privatpersoner

Några exempel på tjänster vi erbjuder:

 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Trädfällning


Kontakta oss för pris och information!