Park- och utomhusskötsel

Vi utför skötsel, projektering och etablering samt vård av större och medelstora parker och markanläggningar åt ägare och förvaltare av fastigheter i Boden, Luleå och Piteå med omnejd. 

Telefon: 0921-540 75

Lediga tjänster – vi anställer flitigt under året!

Kvalitet & Miljö

Kvalitet

PARKKOMPANIET ska utföra sina åtaganden i enlighet med kundens uppdrag och i överensstämmelse med givna normer och bestämmelser.

  • ParkKompaniet ska anpassa sitt kvalitéts- och kontrollprogram i enlighet med beställarens kvalitetskrav.
  • ParkKompaniet ska anpassa sin organisation så att kvalitets-och miljömål är lätta att uppnå.
  • ParkKompaniet ska säkerställa att företaget besitter erforderlig kompetens.
  • ParkKompaniet ska präglas av ett tydliggjort ansvar i hela organisationen.
  • ParkKompaniet ska arbeta med ständig förbättring genom att sätta upp kvalitetsmål för verksamheten.

 

Miljö

PARKKOMPANIET skall förebygga miljöproblem genom att nyttja resurserna effektivt, minimera avfallsmängder och välja teknik och arbetsrutiner med så liten miljöpåverkan som möjligt.

För att uppnå våra kvalitets- och miljömål arbetar vi efter ett verksamhetssystem anpassat till vårt företag.

 

Vi tar hand om din utomhusmiljö

Kontakta oss för prisuppgift och mer information om vad vi kan stå till tjänst med!