Park- och utomhusskötsel

Vi utför skötsel, projektering och etablering samt vård av större och medelstora parker och markanläggningar åt ägare och förvaltare av fastigheter i Boden, Luleå och Piteå med omnejd. 

Telefon: 0921-540 75

Lediga tjänster – vi anställer flitigt under året!

Om oss

Lars, som har varit verksam i branschen sedan början av 90-talet, var med och grundade företaget 1995 och har drivit verksamheten under namnet ParkKompaniet AB sedan år 2000.

Verksamheten omfattar skötsel av fastigheters utomhusmiljö som t ex gräsklippning och snöskottning. Vi utför även trädgårdsanläggningsarbeten som trädplantering och anläggning av gräsmattor.

Företaget har fasta driftsställen i Boden, Luleå och Piteå men utför även uppdrag i övriga länet. Personalstyrkan varierar under året och mellan säsongerna och har de senaste åren uppgått till ca tio årsarbetskrafter.

Foto: Mats Engfors/Fotographic

Torbjörn Egmalm

Torbjörn Egmalm

Ägare / Styrelseordförande

torbjorn.egmalm@parkkompaniet.se
0921 – 29 50 02

Mikael Hedström

Mikael Hedström

Platschef Boden

mikael.hedstrom@parkkompaniet.se
0921 – 29 50 03

Marie Rosengren

Marie Rosengren

Platschef Piteå

marie.rosengren@parkkompaniet.se
0911 – 29 04 31

Johannes Sundqvist Ek

Johannes Sundqvist Ek

Platschef Luleå

johannes.sundqvist@parkkompaniet.se
072 – 224 80 10

Catrine Lundström Collin

Catrine Lundström Collin

Trädgårdsanläggning

catrine.collin@parkkompaniet.se
0921 – 29 50 04

Isak Rapp

Isak Rapp

Service & Rep / Skyddsombud

isak.rapp@parkkompaniet.se
0921 – 29 50 05

Vi tar hand om din utomhusmiljö

Kontakta oss för prisuppgift och mer information om vad vi kan stå till tjänst med!