Park- och utomhusskötsel

Vi utför skötsel, projektering och etablering samt vård av större och medelstora parker och markanläggningar åt ägare och förvaltare av fastigheter i Boden, Luleå och Piteå med omnejd. 

Telefon: 0921-540 75

Lediga tjänster – vi anställer flitigt under året!

Om oss

Lars, som har varit verksam i branschen sedan början av 90-talet, var med och grundade företaget 1995 och har drivit verksamheten under namnet ParkKompaniet AB sedan år 2000.

Verksamheten omfattar skötsel av fastigheters utomhusmiljö som t ex gräsklippning och snöskottning. Vi utför även trädgårdsanläggningsarbeten som trädplantering och anläggning av gräsmattor.

Företaget har fasta driftsställen i Boden, Luleå och Piteå men utför även uppdrag i övriga länet. Personalstyrkan varierar under året och mellan säsongerna och har de senaste åren uppgått till ca tio årsarbetskrafter.

Foto: Mats Engfors/Fotographic

Torbjörn Egmalm

Torbjörn Egmalm

Ägare / Styrelseordförande

Mikael Hedström

Mikael Hedström

Platschef Boden

Marie Rosengren

Marie Rosengren

Platschef Piteå

Johannes Sundqvist Ek

Johannes Sundqvist Ek

Platschef Luleå

Tiina Lansgren

Tiina Lansgren

Administratör

Catrine Lundström Collin

Catrine Lundström Collin

Trädgårdsanläggning

Darunee Khomthong

Darunee Khomthong

Arbetsledare trädgård

Isak Rapp

Isak Rapp

Delägare / Service & Rep

Vi tar hand om din utomhusmiljö

Kontakta oss för prisuppgift och mer information om vad vi kan stå till tjänst med!