Park- och utomhusskötsel

Vi utför skötsel, projektering och etablering samt vård av större och medelstora parker och markanläggningar åt ägare och förvaltare av fastigheter i Boden, Luleå och Piteå med omnejd. 

Telefon: 0921-540 75

Lediga tjänster – vi anställer flitigt under året!

Våra tjänster

Företagskunder

För dig som företagskund erbjuder vi hjälp med utomhusskötsel och trädgårdsarbeten året om.

Vinterskötsel

 • Maskinell snöröjning
 • Manuell snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Takskottning

På vintern kan vi hjälpa dig med både maskinell snöröjning (för större ytor exempelvis parkeringsplatser) samt manuell snöröjning ända fram till dörren.

Vi hjälper till med halkbekämpning då just halkolyckor tyvärr är vanliga på vintern och kan innebära både sjukskrivning och högre kostnader för företaget om olyckan är framme.

Vi utför även takskottning av ditt företags lokaler.
Takskottning är viktigt både för att säkerställa att taket inte tar skada av snön (snö väger mycket, speciellt blötsnö) men det är också en fråga om säkerhet då istappar och liknande i värsta fall kan skada en anställd eller en besökare till företaget.

 

Sommarskötsel

 • Skötsel av gräsytor, t ex gräsklippning, gödsling
 • Skötsel av planteringar
 • Trädvård och trädfällning
 • Häckklippning och beskärning av buskar

Under sommaren är det stort fokus på trädgårdsarbeten.

Under denna period hjälper vi dig med att sköta gräsytorna runt ditt företag, vi utför gräsklippning, gödslar vid behov gräset och ser till att utomhusytorna är presentabla och i gott skick.

Har ni planteringar tar vi gärna hand om dessa åt er och vattnar, rensar och ger er välskötta planteringar.

Har ni häckar och behöver hjälp med häckklippning eller buskbeskärning har vi god vana av utföra detta.

Trädfällning och trädvård är viktigt då ett stort träd kan åsamka mycket skada om det faller.
Att träd faller är tyvärr inte ovanligt vid exempelvis en storm eller om trädet har en sjukdom, att ha koll på detta kan spara mycket pengar.

 

Anläggningsarbeten

 •  Anläggning av gräsmattor
 • Anläggning av blom- och buskplanteringar
 • Trädplanteringar
 • Plattläggningar

Ska ni flytta in i nya lokaler eller göra om era ytor utomhus har vi både kompetens och lång erfarenhet av detta.

Vi kan hjälpa er med exempelvis anläggning av gräsmattor, anläggning av blom- och buskplanteringar, trädplanteringar samt plattläggningar.

Har du några frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss redan idag!

Vi finns i Boden, Luleå och Piteå men utför även uppdrag runt om i länet.

 

Kontakta oss för mer information om vad vi kan stå till tjänst med!

 

Privatpersoner

Är du privatperson och behöver hjälp med trädgårdsarbete?
Då hjälper vi gärna dig!

Vi utför bland annat gräsklippning, häckklippning, trädfällning samt andra arbeten relaterade till din trädgård.

 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Trädfällning

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss idag!

Vi tar hand om din utomhusmiljö

Kontakta oss för prisuppgift och mer information om vad vi kan stå till tjänst med!