Snölastberäkning

För mycket, och i synnerhet för tung snö kan skada ditt tak. Men hur stora lass snö tål ett tak, och hur märker du att snömängden på ditt tak börjar bli för tungt? Här förklarar vi hur vi jobbar!

Telefon: 0921-540 75

Lediga tjänster – vi anställer flitigt under året!

Vad är snölastberäkning?

Snölastberäkning är en mätning som görs för att du ska kunna försäkra dig om att ditt tak klarar av att bära den mängd snö som fallit. Du räknar alltså ut hur mycket den snö som ligger på taket väger med mål att kunna förutsäga om en takskottning behövs eller inte.

När du gör en snölastberäkning tar du hänsyn till såväl snödjup som densitet. Beräkningen ger dig svar på hur tungt snötäcket är per kvadratmeter. Det värde du får fram jämförs med takets utlovade hållfasthet. Därefter måste du ta ställning till om en takskottning är nödvändig eller inte.

Värt att tänka på är att det är många parametrar som är av vikt. Se bara på hur mycket densiteten skiljer sig beroende på snöns egenskaper.

ParkKompaniet utför snölastberäkning i Boden, Luleå och Piteå

Om ditt tak är fullt av satt snö och regn är att vänta, då kan taket mycket väl skadas då den totala snövikten ökar. Vi rekommenderar därför att du anlitar oss för att få en korrekt utförd snölastberäkning. Att anlita oss är betydligt billigare än att betala för en dyr takreparation, det kan vi lova.

Typ av snö Densitet [kg/m³]
Färsksnö 60
Fuktig färsksnö 110
Satt snö 250
Vindpackad snö 375
Väldigt våt snö 750
Is 917

Sverige är indelat i snölastzoner

I Sverige finns det så kallade snölastzoner som i sin tur uppger hur stor snölast ditt tak ska klara av. Men tänk på att inte bara stirra dig blind på vilken snölastzon du tillhör.

Faktorer såsom hur ditt tak är utformat (ju plattare tak, desto större risk för skada), när ditt hus är byggt (ju senare byggår = desto större snölast klarar taket av) samt vindförhållanden är också viktiga att ta hänsyn till.

Tecken på att snölasten på taket är för tung

Ett tydligt tecken på att snölasten är för tung är att det börjar bli svårt att öppna och stänga dörrar samt fönster. Att det smäller och knarrar i huset är ytterligare ett vanligt tecken på att snölasten börjar bli allt för tilltagen.

8 anledningar till att anlita ett proffs för snölastberäkning

Vi är specialister på att beräkna snölasten på ditt tak. Och en specialist behövs då det är svårt att beräkna snölasten själv på grund av att snöns densitet ofta skiftar och kan vara svår att fastställa.
Vi har F-skattsedel.
Vi har ansvarsförsäkring.
Vi använder oss av arbetssätt som värnar om miljön.
Vi har en lång erfarenhet och den utbildning som krävs för att beräkna snölaster på ett träffsäkert sätt.

Som icke-fackman är det lätt att ramla och slå sig. Vi har all skyddsutrustning som krävs för att kunna arbeta säkert på ditt tak. Riskera inte personskada bara för att “tjäna” en hacka.

Ett tak med en för tung snölast kommer sannolikt skadas.

Istappar från taket kan skada förbipasserande såväl som materiel.

Vi tar hand om din utomhusmiljö

Kontakta oss för prisuppgift och mer information om vad vi kan stå till tjänst med!